Gate 2 (Cruise Terminal) - Expo Yeosu 2012

Gate 2 (Cruise Terminal) à l'exposition de Expo Yeosu 2012
© Jung jingho